Stowarzyszenie "Jesteśmy Sobie Potrzebni"
ul. Międzyrzecka 70A, 21-400 Łuków, Telefon: 799 047 859

KOMISJA REWIZYJNA

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Jesteśmy Sobie Potrzebni"

Grzegorz Gomółka - przewodniczący
Hanna Szynalik - zastępca
Iwona Abramek - sekretarz