Stowarzyszenie "Jesteśmy Sobie Potrzebni"
ul. Międzyrzecka 70A, 21-400 Łuków, Telefon: 799 047 859

O NAS


STOWARZYSZENIE „JESTEŚMY SOBIE POTRZEBNI”


Stowarzyszenie działające w Łukowie, realizujące działania zmierzające do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, integrowania ich ze środowiskiem lokalnym oraz pomaga rodzicom w pokonywaniu codziennych trudności.