Stowarzyszenie "Jesteśmy Sobie Potrzebni"
ul. Międzyrzecka 70A, 21-400 Łuków, Telefon: 799 047 859

ZARZĄD

Zarząd Stowarzyszenia "Jesteśmy Sobie Potrzebni"

Karolina Turska - prezes
Mariusz Zaniewicz - wiceprezes
Izabela Grzyb - członek
Agnieszka Szczygielska - skarbnik
Katarzyna Koć - sekretarz